מדריך פרקטי ליישום תקני ביקורת 114 - מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת ו-115

מדריך פרקטי ליישום תקני ביקורת 114 - מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת ו-115 "הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו בביקורת".