מניעות מלחתום על אישור רו

מניעות מלחתום על אישור רו"ח המופץ על ידי משווקי משכנתאות לצורך קבלת משכנתא בבנקים

| 24.11.2019

 

חברות וחברים יקרים, 
 
 
הנדון: מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון המופץ על ידי משווקי משכנתאות לצורך קבלת משכנתא בבנקים

 
 
הלשכה קיבלה פניות חברים לפיהן משווקי משכנתאות מפיצים נוסח לקוי של אישור רואה חשבון לצורך קבלת משכנתה בבנק - להלן קישור לנוסח הלקוי.

בנוסח הלקוי מתבקש רואה החשבון לפרט נתונים ומצגים של החברה, להתייחס לסכומים שניתן לחלקם כדיבידנד ובמקרים מסוימים אף להסביר את הסיבות לשינויים שחלו ברווח הנקי.
 
מדובר באישור שאינו עומד בכללים המקצועיים ולפיכך אינו בר חתימה.
 
פנינו ועדכנו את הגורמים האחראים על הנושא בבנקים על כך שהנוסח הנ"ל אינו עומד בכללים המקצועיים החלים על רואי חשבון. כמו כן, הצענו להם נוסח חלופי תקין, בהתאם לסיכום עם בנק לאומי ועם בנק מזרחי-טפחות.
 
עם זאת, עדיין ישנם לקוחות שמשווקי משכנתאות מבקשים מהם אישור רואה חשבון בנוסח הלקוי לצורך קבלת משכנתא מבנקים שונים.
 
חברים הנדרשים לחתום על הנוסח הלקוי מתבקשים להימנע מלחתום עליו ולדווח ללשכה על הגורם המפיץ את הנוסח המטעה.
 
בשלב זה, כמענה זמני עד אשר הלשכה תגיע לסיכום בנושא מול כל הבנקים, ניתן לעשות שימוש בנוסחים החלופיים התקינים הנמצאים בקישורים להלן: 


הלשכה תמשיך לפעול מול הגורמים המקצועיים בכל הבנקים על מנת להסדיר את הנושא.  

כידוע לכם, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם חוזר בנושא אישורי רואה חשבון. החוזר קובע שהבנקים ידרשו מרואי חשבון רק אישורים המנוסחים בהתאם לכללים המקצועיים החלים על רואי החשבון.
 
  
לצפייה והורדת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון בנוגע לפעילות לקוחות לחצו כאן