מסמך

מסמך "אישור עמידה בחובות מס" הנדרש מרואי חשבון בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

| 12.02.2017

 

חברות וחברים יקרים,

 

הנדון: מסמך "אישור עמידה בחובות מס" הנדרש מרואי חשבון בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

מצ"ב מכתבו של רו"ח אורי מורד - יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואה חשבון בנושא שבנדון.

לצפייה במכתב לחץ כאן


בברכה,
מזכירות הלשכה