מסמך

מסמך "אישור עמידה בחובות מס" הנדרש מרואי חשבון בבנק דיסקונט לישראל בע"מ