מענה לדרישות גופים שונים להגשת מאזני בוחן

מענה לדרישות גופים שונים להגשת מאזני בוחן "חתומים" ו-"מאושרים" על ידי רואה חשבון