נהלים מומלצים טרם מתן חוות דעת- מכתב יו

נהלים מומלצים טרם מתן חוות דעת- מכתב יו"ר הוועדה לאישורים מיוחדים