נהלים מומלצים לרואה חשבון לצורך מתן חוות דעת בדבר בדיקה אודות טובין או מתן שירותים מאזורי עדיפות לאומית/קו עימות כפי שנדרשים על ידי היחידה לבקרת רכש במשרד הביטחון

נהלים מומלצים לרואה חשבון לצורך מתן חוות דעת בדבר בדיקה אודות טובין או מתן שירותים מאזורי עדיפות לאומית/קו עימות כפי שנדרשים על ידי היחידה לבקרת רכש במשרד הביטחון