נוסחים מוסכמים לאישור רואה חשבון לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי

נוסחים מוסכמים לאישור רואה חשבון לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי