נוסח דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר בהתאם לתקנה 20 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) התשע

נוסח דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר בהתאם לתקנה 20 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) התשע"ה - 2014

| 21.10.2015

 

חברות וחברים יקרים,

 

הנדון: נוסח דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר בהתאם לתקנה 20 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) התשע"ה - 2014

 

מצ"ב הודעתו של מר אורי מורד, רו"ח - יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון בנושא שבנדון.

 


בברכה,

מזכירות הלשכה

לצפייה בהודעה כאן