נוסח דוח מיוחד של רואה חשבון בדבר נתונים בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע

נוסח דוח מיוחד של רואה חשבון בדבר נתונים בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012

| 31.05.2015

 

חברות וחברים יקרים,

 

הנדון: נוסח דוח מיוחד של רואה חשבון בדבר נתונים בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012


מצ"ב מכתבם של רו"ח יזהר קנה, סגן נשיא ויו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואה חשבון ורו"ח אורי מורד, מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואה חשבון וכן נוסח דוח מיוחד של רואה חשבון בנושא שבנדון.

לצפייה במכתב ובנוסח הדוח המיוחד כאן


בברכה,
מזכירות הלשכה