דוח רואה חשבון בדבר הנתונים  הכלולים בדיווח השנתי  על פי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, התשע

דוח רואה חשבון בדבר הנתונים הכלולים בדיווח השנתי על פי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, התשע"ו – 2016