נוסח מוסכם עם אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר דוח בלתי מבוקר של רואה חשבון לצורך קבלת תמיכה מהמשרד

נוסח מוסכם עם אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר דוח בלתי מבוקר של רואה חשבון לצורך קבלת תמיכה מהמשרד