נוסח מוסכם עם בנק לאומי לישראל בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת הלוואה לדיור

נוסח מוסכם עם בנק לאומי לישראל בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת הלוואה לדיור

| 28.06.2017

 

מצ"ב מכתבם של נשיא הלשכה, רו"ח יזהר קנה, ושל רו"ח אורי מורד - יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואה חשבון וכן נוסח דוח מיוחד של רואה חשבון בנושא שבנדון.

לצפייה במכתב ובנוסח הדוח המיוחד לחץ כאן