נוסח מוסכם עם עיריית הרצליה לעניין אישור רואה חשבון לחברות פיתוח תוכנה לצורך סיווג הארנונה כחברה תעשייתית / בית תוכנה

נוסח מוסכם עם עיריית הרצליה לעניין אישור רואה חשבון לחברות פיתוח תוכנה לצורך סיווג הארנונה כחברה תעשייתית / בית תוכנה