נוסח מוסכם עם עיריית תל אביב לעניין חוות דעת רואה חשבון על חלקים מהצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדים וניכויים משכר בשנת 2011

נוסח מוסכם עם עיריית תל אביב לעניין חוות דעת רואה חשבון על חלקים מהצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדים וניכויים משכר בשנת 2011

| 10.07.2012

 

חברים וחברות יקרים,

 

מצ"ב מכתבו של סגן נשיא ויו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון בלשכת רואי חשבון, רו"ח יזהר קנה, בעניין הנוסח המוסכם עם עיריית תל אביב לעניין חוות דעת רואה חשבון על חלקים מהצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדים וניכויים משכר בשנת 2011 .

כמו כן, מצורף גם נוסח הצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדים וניכויים משכר בשנת 2011 ונוסח חוות דעת רואה החשבון המבקר על הצהרת ההנהלה.

 

מכתבו של קנה

נוסח הצהרת ההנהלה

נוסח חוות דעת רואה החשבון