נוסח מוסכם עם רשות ההשקעות

נוסח מוסכם עם רשות ההשקעות