נוסח מוסכם בדבר העברת תשלום לתושב חוץ  המהווה החזר קרן הלוואה ע

נוסח מוסכם בדבר העברת תשלום לתושב חוץ המהווה החזר קרן הלוואה ע"י חברה

| 17.07.2018

חברות וחברים יקרים,

 

הנדון: נוסח מוסכם עם רשות המסים לעניין אישור רואה חשבון במסגרת טופס 2513/2 בדבר העברת תשלום לתושב חוץ
המהווה החזר קרן הלוואה ע"י חברה

 

אנו שמחים לבשר לחברים כי בעקבות פניית חברים לטיפול בדרישת רשות המסים במסגרת טופס 2513/2 בדבר העברת תשלום לתושב חוץ המהווה החזר קרן הלוואה ע"י חברה, הגיעו נציגי לשכת רואי החשבון בישראל לסיכום עם נציגי רשות המסים על הצהרת המנהל ונוסח אישור רואה חשבון.

בהתאם לנוסח המוסכם, רואה החשבון יאשר רק כי המנהל הופיע וחתם בפניו.

ברצוננו להודות לרו'"ח ועו"ד נעמה שואן, מנהלת תחום בכירה (שוק ההון)

בחטיבה המקצועית ברשות המסים, ולרו"ח ציפי שרייר, מפקחת (שוק ההון)

בחטיבה המקצועית ברשות המסים.

להצהרת המנהל ואישור רואה החשבון לחצו כאן

בכבוד רב,

           

אורי מורד, רו"ח                                                                                 אריאל פטל, רו"ח     

יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים                                   מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי                   

ואישורי רואי חשבון                                                                            חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון