סיכום עם בנק לאומי בדבר הסרת הדרישה לחתימת רואה חשבון על דוח מצב פיננסי/עושר אישי

סיכום עם בנק לאומי בדבר הסרת הדרישה לחתימת רואה חשבון על דוח מצב פיננסי/עושר אישי