עדכון בדבר הסכמות מול גופים הדורשים

עדכון בדבר הסכמות מול גופים הדורשים "אישורים מיוחדים" של רואי חשבון