עדכון נוסח מוסכם עם המשרד להגנת הסביבה לעניין אישורי רואה חשבון כמענה לדרישות בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע

עדכון נוסח מוסכם עם המשרד להגנת הסביבה לעניין אישורי רואה חשבון כמענה לדרישות בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011

| 28.06.2017

 

מצ"ב מכתבו של רו"ח אורי מורד - יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואה חשבון וכן נוסח דוח מיוחד של רואה חשבון בנושא שבנדון, המחליף את הנוסח הקיים היום.


לצפייה במכתב ובנוסח הדוח המיוחד לחץ כאן