פסק דין מחוזי אישור רואה חשבון

פסק דין מחוזי אישור רואה חשבון

| 09.01.2019

 

חברות וחברים יקרים,


הנדון: פסק דין מחוזי - אישורי רואה חשבון לבנקים מידיעה אישית


כידוע, מתוקף חוק איסור הלבנת הון, בו הוגדרו עבירות מס כעבירות מקור, הבנקים נדרשים לוודא שלקוחותיהם מדווחים לרשויות המס בארץ ובחו"ל, וכן לוודא שמקור הכספים אינו בעבירות פליליות.

הבנקים "גלגלו" דרישה זו לפתחם של רואי החשבון ודרשו כי רואי החשבון יצהירו/יאשרו שהלקוח עומד בכל הדרישות האמורות. הלשכה פועלת מול הבנקים להפסקת דרישות לא תקינות אלה. נזכירכם כי אין לחתום על נוסחים אלה.

פסק הדין המצורף, במחוזי תל אביב, מתייחס בין היתר לדרישות אלה של בנקים מרואי חשבון.
פסק הדין עוסק בתביעת חברה בע"מ נגד בנק מזרחי, כדי לבטל סגירת חשבונות החברה בטענה כי לא קיימו חובות שונים כולל זיהוי לקוח וביצוע פעולות לא מוסברות בחשבונות.
הבנק דרש מהחברה אישור רואה חשבון או עו"ד לנעשה בחברה.
על כך אמרה השופטת, שדרישת הבנק לקבל אישורים מעורכי הדין או מרואי חשבון מידיעתם האישית אינה סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם הוראות המפקח על הבנקים וכי די באישורים בהם מפורט מקור הידיעה.

פסק הדין קובע שבנק לא יכול להטיל על לקוח לספק אישור רואה חשבון שאינו עומד בכללים המקצועיים החלים על רואה חשבון. בנק גם לא יוכל לטעון לפגם בהתנהלות הלקוח אם הלקוח סיפק אישור רואה חשבון בנוסח העומד בכללים המקצועיים כאמור.

אזכיר כי אני מטפלת באופן אישי מול הבנקים ומול איגוד הבנקים על מנת להגיע איתם להסכמות לגבי אישורי רואי חשבון בדבר עמידת לקוחותיהם בחובות מס.


לצפייה בפסק הדין לחצו כאן

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון