פרסום מדריך פרקטי ליישום תקן ביקורת 123

פרסום מדריך פרקטי ליישום תקן ביקורת 123

התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספיים

| 20.03.2018

חברות וחברים יקרים,

הרינו להביא לידיעתכם על פרסום מדריך פרקטי ליישום תקן ביקורת 123 בדבר ההתייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספיים.

למכתב מזכיר הכבוד לחצו כאן

למדריך הפרקטי ליישום תקן ביקורת 123 – לחצו כאן

 


בברכה,

מזכירות הלשכה