שינוי בדרישת משרד החינוך לאישור רואה חשבון לגבי תגבור לימודי יהדות

שינוי בדרישת משרד החינוך לאישור רואה חשבון לגבי תגבור לימודי יהדות