תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת - לשכת רואי החשבון

תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת

להלן תכנית העבודה ולוחות הזמנים של תקינת הביקורת כפי שאושרה על ידי הוועד המרכזי ביום 24.12.2017. התכנית ולוחות הזמנים הכלולים בה כפופים לשינויים.
לצפייה בקובץ >>

Open chat