תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת - יוני 2020 - לשכת רואי החשבון

תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת – יוני 2020

להלן תכנית העבודה ולוחות הזמנים של תקינת הביקורת – יוני 2020 כפי שאושרה על ידי הוועד המרכזי. 
התכנית ולוחות הזמנים הכלולים בה כפופים לשינויים. לצפייה בקובץ – לחצו כאן

Open chat