תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת - ינואר 2021 - לשכת רואי החשבון

תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת – ינואר 2021

להלן תכנית העבודה ולוחות הזמנים של תקינת הביקורת – ינואר 2021 כפי שאושרה על ידי הוועד המרכזי. התכנית ולוחות הזמנים הכלולים בה כפופים לשינויים.

לצפייה בקובץ לחצו כאן >>

Open chat