תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת - פברואר 2020 - לשכת רואי החשבון

תכנית עבודה ולוחות זמנים של תקינת הביקורת – פברואר 2020

להלן תכנית העבודה ולוחות הזמנים של תקינת הביקורת – פברואר 2020 כפי שאושרה על ידי הוועד המרכזי.
התכנית ולוחות הזמנים הכלולים בה כפופים לשינויים. לצפייה בקובץ – לחצו כאן

Open chat