תקן חשבונאות ממשלתי מספר 17 (מעודכן 2014)

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 17 (מעודכן 2014)