מרחב ירושלים

מרחב ירושלים

ד"ר רענן קופ
יו"ר מרחב ירושלים
וחבר הועד המרכזי