תגובות להצעות תקני חשבונאות

תגובות להצעות תקני חשבונאות

תגובת הלשכה להצעה לתיקון IAS 40

| 20.03.2016
Transfers of Investment Property
קרא עוד

תגובת הלשכה לפרויקט השיפורים השנתי של ה-IFRS

| 02.02.2016
Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cycle
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה למסגרת מושגית חדשה של ה-IFRS

| 09.12.2015
Conceptual Framework for Financial Reporting
קרא עוד

תגובת הלשכה לדחיית מועד התחילה של IFRS 15

| 28.07.2015
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתיקון IAS 1

| 28.07.2015
Classification of liabilities
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתיקון IAS 7

| 28.07.2015
Disclosure intiative
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתיקון IFRS 10

| 28.07.2015
Measuring quoted investments
קרא עוד

תגובת הלשכה לנייר לדיון בנושא פיקוח מחירים

| 28.07.2015
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתיקון IFRS for SMEs

| 27.02.2014
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתיקון IAS 27

| 27.02.2014
Equity Method in Separate Financial Statements
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתקן בנושא חכירות

| 01.10.2013
Leases
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתקן בנושא חברות תחת פיקוח מחירים

| 01.10.2013
Regulatory Deferral Accounts
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתקן בדבר "מכשירים פיננסיים: הפסדי אשראי צפויים"

| 01.08.2013
Financial Instruments: Expected Credit Losses
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתיקון IAS 16 ו-IAS 38

| 15.04.2013
Clarification of Acceptable Methods of Depriciation and Amortisation
קרא עוד

תגובת הלשכה להצעה לתיקון IAS 28

| 15.04.2013
Equity Method: Share of Other Net Asset Changes
קרא עוד

תגובת הלשכה לרביזיה המתוכננת בתקן IFRS for SMEs

| 04.04.2013
קרא עוד

תגובת לשכת רואי חשבון לטיוטת הצעת תקן של IASB

| 25.03.2012
Revenue from Contracts with Customers
קרא עוד