ימי עיון

תעודת ההסמכה של לשכת רואי החשבון היא העדות הטובה ביותר לכך שאתם שולטים בחומר המקצועי העדכני ביותר. ע"פ תקנון לשכת רואי החשבון יש להשתתף מדי שנה בשלושה ימי עיון על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי שכר מוסמכים.

במסגרת זו, תעודכן הרשימה במועדים שונים, על מנת להבטיח שייכללו בה רק מי שהשתתפו בימי העיון כנדרש.