מנהלי חשבונות בכירים חדש - חשבי שכר בכירים

מידע על מועדי בחינות והרשמה

שימו לב! נבחן/ת יקר/ה, נבחן/ת יקר/ה, הרישום לבחינה הינו אפשרי אך ורק לאחר כניסה עם שם משתמש וסיסמא של הנבחנ/ת בלבד. לא ניתן לבצע רישום עבור נבחנים אחרים.

מועדי הבחינות לשנת 2024

תקופת ההרשמה

מועדי הבחינות מתפרסמים כאן באתר וכן באמצעות מוסדות הלימוד המפוקחים על ידי הלשכה.
שימו לב, ההרשמה לכל בחינה מסתיימת כ-15 ימים לפני מועד הבחינה. פניות שתגענה לאחר מועד הסגירה לא תטופלנה.

דחייה וביטול רישום

ביטול רישום ובקשה לקבלת החזר, חלקי או מלא, למי שנרשם לבחינה ולא השתתף בה, תיבחן בהתאם ל"כללים להחזר אגרת בחינה" שקבעה הלשכה.

*הבחינה תתקיים בבנייני האומה בירושלים, שד' שז"ר 1* .הבחינה תחל בשעה 12:00 במדויק. 

הנכם מתבקשים להגיע כשעה לפני תחילת הבחינה לשם התארגנות. משך הבחינה – 4 שעות. 

הנחיות ולוחות הזמנים הסופיים ישלחו לנרשמים לפני כל מועד .

*הבחינה תתקיים בבנייני האומה בירושלים, שד' שז"ר 1. *הבחינה תחל בשעה 12:00 במדויק. הנכם מתבקשים להגיע כשעה לפני תחילת הבחינה לשם התארגנות. משך הבחינה – 4 שעות.

 הסיבה בגינה נדרש החזר אגרת בחינה

 מועד הגשת הבקשה

 אסמכתאות ותנאים

 הניכוי מסכום האגרה

 בקשת החזר ללא כל נימוק עד עשרה ימי עסקים טרם מועד הבחינה הרלוונטית  אין צורך באסמכתאות האגרה תוחזר, בניכוי 20%
 בקשת החזר ללא כל נימוק בתוך עשרה ימי עסקים טרם מועד הבחינה הרלוונטית  אין צורך באסמכתאות

אין החזר

 בקשת החזר בגין אשפוז, מילואים, או פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה  בתוך עשרה ימים לאחר מועד הבחינה הרלוונטית

לעניין אשפוז  
אישור
רשמי ממוסד רפואי על
אשפוז של הנבחן ביום
הבחינה

לעניין שירות מילואים 

אישור על שירות מילואים ביום הבחינה.

לעניין פטירת קרוב 
אישור רשמי על פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

האגרה תוחזר בניכוי 10% 
בקשת החזר עקב אי עמידה בהצלחה בבחינה המסכמת בקורס חשבי שכר עד 14 ימי עסקים טרם מועד הבחינה הרלוונטית. על הנבחן לדאוג כי מוסד הלימודים יעביר דיווח ללשכה בדבר הציון בבחינה המסכמת וזאת 14 ימי עסקים טרם מועד הבחינה העיונית האגרה תוחזר, בניכוי 10%


מועדי הבחינות לשנת 2024

יוני | 3.6.2024 | כ"ו אייר תשפ"ד | שני

דצמבר | 2.12.2024 | א' כסלו תשפ"ה | שני

ביום הבחינה יש להצטייד בפריטים הבאים:
תעודה מזהה (תעודת זהות / דרכון / רישיון נהיגה)
מחשבון
כלי כתיבה
שעון – איננו מאפשרים להשתמש בטלפון הנייד בתור שעון מאחר והאולם ממוזג, מומלץ להביא ז'קט או לבוש עליון מסוג כלשהו.

נבחן, שבחינתו תיפסל עקב העתקה בבחינה, לא יורשה לשוב ולהיבחן, אלא במועד שלאחר המועד הבא
בתכוף למועד שבו נבחן.

להרשמה לבחינה יש לשלוח מייל לכתובת הבאה shirleyah@icpas.org.il עם הפרטים הבאים מצורפים: שם מלא, ת.ז וטל' נייד

שימו לב! נבחן/ת יקר/ה, נבחן/ת יקר/ה, הרישום לבחינה הינו אפשרי אך ורק לאחר כניסה עם שם משתמש וסיסמא של הנבחנ/ת בלבד. לא ניתן לבצע רישום עבור נבחנים אחרים.

מועדי הבחינות לשנת 2023

תקופת ההרשמה

מועדי הבחינות מתפרסמים כאן באתר וכן באמצעות מוסדות הלימוד המפוקחים על ידי הלשכה.
שימו לב, ההרשמה לכל בחינה מסתיימת כ-15 ימים לפני מועד הבחינה. פניות שתגענה לאחר מועד הסגירה לא תטופלנה.

דחייה וביטול רישום

ביטול רישום ובקשה לקבלת החזר, חלקי או מלא, למי שנרשם לבחינה ולא השתתף בה, תיבחן בהתאם ל"כללים להחזר אגרת בחינה" שקבעה הלשכה.

 

*הבחינה תתקיים בבנייני האומה בירושלים, שד' שז"ר 1* .הבחינה תחל בשעה 12:00 במדויק. הנכם מתבקשים להגיע כשעה לפני תחילת הבחינה לשם התארגנות. משך הבחינה – 4 שעות. הנחיות ולוחות הזמנים הסופיים ישלחו לנרשמים לפני כל מועד .
מועד תאריך עברי תאריך לועזי שעת הבחינה יום בשבוע סטטוס רישום לבחינה
דצמבר כ"א בכסלו  תשפ״ג 15.12.22 12:00 יום חמישי
ביום הבחינה יש להצטייד בפריטים הבאים:
תעודה מזהה (תעודת זהות / דרכון / רישיון נהיגה)
מחשבון
כלי כתיבה
שעון – איננו מאפשרים להשתמש בטלפון הנייד בתור שעון מאחר והאולם ממוזג, מומלץ להביא ז'קט או לבוש עליון מסוג כלשהו.

נבחן, שבחינתו תיפסל עקב העתקה בבחינה, לא יורשה לשוב ולהיבחן, אלא במועד שלאחר המועד הבא
בתכוף למועד שבו נבחן.

להרשמה לבחינה יש לשלוח מייל לכתובת הבאה shiran@icpas.org.il עם הפרטים הבאים מצורפים: שם מלא, ת.ז וטל' נייד