תשלום אגרת חשב שכר בכיר לשנת 2023

תשלום אגרת חשב שכר בכיר לשנת 2023