אודות

אודות

חשבות השכר הינו תחום חשוב שדורש מקצועיות גבוהה ורמת התעדכנות תדירה בכל מה שחדש. נבחן אשר עמד בהצלחה בבחינה העיונית והמעשית, תוענק תעודת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל.

רמתם המקצועית של חשבי השכר נקבעת לא רק לפי הכשרתם וכישוריהם, אלא גם בהתאמה ישירה להתמצאותם בפסיקות האחרונות ובשינויי החקיקה הרבים שהתקבלו בשנים האחרונות וכמובן ביכולתם להתמודד עם אותם שינויים.

לשכת רואי החשבון בישראל לקחה על עצמה תחום זה בכדי לשמור על רמתו המקצועית הגבוהה.

בראשות רו"ח מר אורי מורד הוקמה ועדה מיוחדת בלשכה אשר תכין את בחינות חשבי השכר ותפקח עליהן. הוועדה תעניק תעודות לחשבי השכר שיעמדו בבחינות. תעודות שיהוו מדד לרמתם המקצועית של החשבים ורמת עדכניותם בשינויים האחרונים.

לאחר קבלת תעודות ההסמכה, ישתלמו הבוגרים מידי שנה ב-15 שעות השתלמות, בכדי להמשיך להתעדכן בשינויים החקיקתיים ובכדי לשמור על הסמכתם.

על מנת לקדם יוזמה זו, אנו קוראים לכם המעסיקים להכיר בחשיבותה ולסייע לחשבים להיות מעודכנים ברזי ודרישות החוק. לשם כך אנו ממליצים להפנות את החשבים למבחני הלשכה ולקבל תעודת הסמכה המעידה על מקצועיותם.

אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעניק לחשבי השכר ולכם את מירב הכלים כדי להתמודד בצורה הטובה ביותר עם אתגרי התפקיד והמקצוע.

לאור פניות רבות מחשבי שכר שלא עברו השתלמויות מדי שנה ורוצים לחזור למאגר, חשבי שכר המבקשים להשתלב בשוק העבודה או חשבי שכר הבודקים היכן ניתן לקבל כלים לניהול מקצועי ויעיל של מחלקת השכר, לפרטים נוספים, לחצו כאן.

בהצלחה!