בחינות

בחינות

נבחן/ת יקר/ה, הרישום לבחינה הינו אפשרי אך ורק לאחר כניסה עם שם משתמש וסיסמא של הנבחנ/ת בלבד. לא ניתן לבצע רישום עבור נבחנים אחרים