מתן הקלות

מתן הקלות

 מי רשאי לקבל הקלה?

לשכת רואי חשבון בישראל- חשבי שכר, מאפשרת תוספת זמן של 50 דקות בבחינה לנבחנים שהינם עולים חדשים, נשים בהריון ובעלי לקויות למידה, לפי הפירוט והתנאים הבאים:

עולים חדשים – עד 10 שנים בארץ – יש לשלוח צילום של תעודת עולה המעידה על מועד העלייה ארצה וכן צילום תעודת הזהות.
לקויי למידה – יש לשלוח אבחון שבוצע לכל המוקדם שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה.
נשים בהריון – יש לשלוח אישור רפואי עדכני לגבי ההיריון מרופא נשים או מרופא משפחה.

הליך הגשת בקשה להקלה בבחינה והטיפול בפנייה

את הבקשה להקלה והאישורים הנלווים יש להעביר באמצעות רכזות הקורס במוסדות הלימוד, לכל המאוחר עד 3 שבועות לפני מועד הבחינה. בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה.

קבלת תשובות

אישורים בדבר הקלות בבחינה יישלחו אל רכזות הקורסים במוסדות הלימוד באמצעות הדוא”ל.

 

מי רשאי לקבל הקלה?

לשכת רואי חשבון בישראל- חשבי שכר, מאפשרת תוספת זמן של 50 דקות בבחינה לנבחנים שהינם עולים חדשים, נשים בהריון ובעלי לקויות למידה, לפי הפירוט והתנאים הבאים:

  1. עולים חדשים – עד 10 שנים בארץ – יש לשלוח צילום של תעודת עולה המעידה על מועד העלייה ארצה וכן צילום תעודת הזהות.
  2. לקויי למידה – יש לשלוח אבחון שבוצע לכל המוקדם שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה. אבחון ממכון מוכר לאבחון ליקויי למידה שהוכר על ידי המוסדות האקדמיים.
    תוצאות של אחד מהמבחנים הבאים מבחן .TOVA, MOXO, BRC בפענוח מרופא נוירולוג או פסיכיאטר.
  3. נשים בהריון – יש לשלוח אישור רפואי עדכני לגבי ההיריון מרופא נשים או מרופא משפחה.

 

הליך הגשת בקשה להקלה בבחינה והטיפול בפנייה

את הבקשה להקלה והאישורים הנלווים יש להעביר באמצעות רכזות הקורס במוסדות הלימוד, לכל המאוחר עד 3 שבועות לפני מועד הבחינה. בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה.

 

קבלת תשובות

אישורים בדבר הקלות בבחינה יישלחו אל רכזות הקורסים במוסדות הלימוד באמצעות הדוא”ל.