מאגר בחינות

מאגר בחינות

להלן פתרון הבחינות לחשב שכר בכיר לפי תאריכים עם התשובות. בכל בחינה ישנן מספר גרסאות.
סדר השאלות והתשובות מתייחס לגרסה אחת בלבד.

19.06.2024 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 08.05.2024 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 26.02.2024 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 06.09.2023 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 21.06.2023 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 28.03.2023 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 07.12.2022 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 14.09.2022 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 22.06.2022 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 23.03.2022 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 27.12.2021 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 12.09.2021 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 16.06.2021 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 21.04.2021 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 18.03.2021 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 28.02.2021 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 02.11.2020 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 15.09.2020 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 06.08.2020 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 01.07.2020 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 10.12.2019 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 18.09.2019 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 20.06.2019 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 26.03.2019 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 27.12.2018 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 06.09.2018 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 25.06.2018 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 14.03.2018 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 27.12.2017 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 17.09.2017 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 18.06.2017 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 16.03.2017 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 01.12.2016 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים ברשויות המקומיות 11.12.2016 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 18.09.2016 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 20.06.2016 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 29.03.2016 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 28.12.2015 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 30.08.2015 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 21.06.2015 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 24.03.2015 בחינה לחשב שכר בכיר ברשויות מקומיות שנערכה ביום 24.03.2015 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 28.12.2014 בחינה לחשב שכר בכיר ברשויות מקומיות שנערכה ביום 28.12.2014 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 30.09.2014 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 23.06.2014 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 24.03.2014 בחינה לחשב שכר בכיר ברשויות מקומיות שנערכה ביום 24.03.2014 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 23.12.2013 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 02.10.2013 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 26.06.2013 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 20.03.2013 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 26.12.2012 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 20.09.2012 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 27.06.2012 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 22.03.2012 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 20.12.2011 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 21.09.2011 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 27.06.2011 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 27.03.2011 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 26.12.2010 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 20.09.2010 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 20.06.2010 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר 21.03.2010 פתרון בחינה לחשב שכר בכיר