קובצי חקיקה מאושרים לשימוש בבחינה לשנת 2024

קובצי חקיקה מאושרים לשימוש בבחינה לשנת 2024

חומר עזר מותר בבחינה – קבצי חקיקה (בשנת המבחנים 2024):

“קובץ החקיקה לחשבי שכר” – הוצאת המרכז להכשרה פיננסית (3 ספרים).

“קובץ החקיקה לחשבי שכר” – הוצאת רונן בע”מ (4 ספרים).

“קובץ חקיקה לחשב שכר” – הוצאת חשבונתון בע”מ (3 ספרים).

"חשבות השכר – קובץ החקיקה" – הוצאת גל זנזורי (3 ספרים).

לתשומת ליבכם:

– קובצי החקיקה מאושרים לשימוש בזמן הבחינה, על דעת הגורמים המקצועיים.

– אין צורך לרכוש את כל הספרים המופיעים למעלה, מספיק לרכוש מהוצאה אחת.

– בספרי העזר המותרים בבחינה מותר לסמן במרקר את הכתוב, אך אסור בתכלית האיסור, להוסיף דפים, מכל סוג שהוא, או לכתוב בספרים. מותר לשים דגלונים בקצות העמודים, עם שם החוק הרלוונטי, בין הנושאים ותו לא.

– הספרים נבדקים במהלך הבחינה. תלמיד שברשותו יימצא ספר עם כיתוב בתוך הספר (ולא על הדגלונים), בחינתו תיפסל.

– לשכת רואי חשבון בישראל אינה אחראית לטיב או לתוכן המקראות, לרבות לעניין זכויות היוצרים במקראות ועדכניות התוכן הכלול בהן (נושאים המצויים באחריותם הבלעדית של המוציאים לאור), והיא אינה מעניקה כל אחריות או התחייבות כי התכנים אינם מפרים זכויות של צדדים שלישיים, ו/או כי הינם מדויקים ונקיים מטעויות. בשום מקרה לא תישא הלשכה באחריות כלשהי לכל נזק אשר יגרם לכל אדם כתוצאה משימוש במקראות."