יום עיון ב ZOOM בנושא מס הכנסה 3.6.24 ,5 שעות

יום עיון

3 יונ'
יום עיון ב ZOOM בנושא מס הכנסה 3.6.24 ,5 שעות
יום עיון ב ZOOM בנושא מס הכנסה 3.6.24 ,5 שעות
תחום: מס הכנסה פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): חוזר מס הכנסה מספר 2/2022 בנושא סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה בנושא פריסת הכנסה מיום 2/6/2022, פריסת הפרשי שכר וקצבה , פריסת פדיון ימי חופשה ומענקי פרישה 16:00-17:30 17:30-17:45 הפסקה 17:45-19:15 19:15-19:30 הפסקה 19:30-20:15 שם המרצה: חאג'-יחיא ראיד תואר המרצה: רואה חשבון
03/06/2024
16:00
המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!