יום עיון ב ZOOM בנושא מס הכנסה 23.11.22 , 5 שעות

יום עיון

23 נוב'
יום עיון ב ZOOM בנושא מס הכנסה 23.11.22 , 5 שעות
יום עיון ב ZOOM בנושא מס הכנסה 23.11.22 , 5 שעות
שעות ההשתלמות 17:00 – 18:30 הערכות לסוף שנה 18:30 – 18:45 הפסקה 18:45 – 20:15 שינוי בזיכוי עולה חדש, נקודות זיכוי בגין ילדים. 20:15 – 20:30 הפסקה 20:30 – 21:15 יישובי ספר, מס על הכנסות גבוהות, הכנסות זקופות. סה"כ שעות אקדמיות 5 סה"כ שעות מהחובה השנתית 5 מתוך 15 שעות. תחום: מס הכנסה / דיני עבודה / ביטוח פנסיוני / ביטוח לאומי פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): הערכות לסוף שנה, שינוי בזיכוי עולה חדש, זיכוי בגין ילדים, יישובי ספר. מס על הכנסות גבוהות, הכנסות זקופות. שם המרצה: מירי נחום – יועצת מס מוסמכת הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר
23/11/2022
17:00
המכללה האקדמית גליל מערבי עכו
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!