יום עיון בנושא מס הכנסה 20.5.24 , 5 שעות

יום עיון

20 מאי
יום עיון בנושא מס הכנסה 20.5.24 , 5 שעות
יום עיון בנושא מס הכנסה 20.5.24 , 5 שעות
סה"כ שעות מהחובה השנתית 5 מתוך 15 שעות. תחום: מס הכנסה /דיני עבודה / ביטוח לאומי/ביטוח פנסיוני פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): מס הכנסה: 1. נקודות זיכוי עבור ילדים - זיכוי מס חברתי. 2. הכנסות פטורות סעיפי 9 לפמ"ה. 3. הגשת דוחות שנתיים מקוונים ללא נייר. 4. תקנות שווי רכב 5. הטבות עובדים 6. ניכוי הוצאות לשכירים העובדים מהבית 7. הרחבות ועדכוני פסיקה. לוח זמנים ליום העיון: 17:00-17:30- נקודות זיכוי בגין ילדים כולל הוראת השעה מ2022 17:30-18:00- תקנות שווי רכב והטבות עובדים 18:00-18:15- הפסקה. 18:15-18:45- הגשת דוחות מקוונים ללא נייר. 18:45-19:15- תיאום מס/החזר מס/ תשלום מס באופן מקוון. 19:15-19:30- הפסקה 19:30-20:30- ניכוי הוצאות לשכירים העובדים מהבית 20:30-21:15- הרחבות ועדכוני פסיקה. שם המרצה: שאולי ולדמן סימה תואר המרצה: רואת חשבון . הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר.
20/05/2024
17:00
המכללה הטכנולוגית נוף הגליל - הנדסאים והכשרה מקצועית
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!