יום עיון בנושא דיני עבודה 28.6.24, 5 שעות

יום עיון

18 יונ'
יום עיון בנושא דיני עבודה 28.6.24, 5 שעות
יום עיון בנושא דיני עבודה 28.6.24, 5 שעות

תחום:                            מס הכנסה / דיני עבודה / ביטוח פנסיוני / ביטוח לאומי

         

פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות):

17:00 – 18:30  - מבחנים ליחסי עובד מעביד, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק גיל הפרישה

18:30 – 18:45 – הפסקה

18:45 – 20:15 – חוק שכר המינימום, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

20:15 – 20:30 – הפסקה

20:30 – 21:30 - חוק פיצויים פיטורים לרבות הוראות סעיף 14, צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה

 

 

 

 

          שם המרצה:  דניאל רחמילוב

 

          תואר המרצה: עו"ד

הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר.

הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות.

18/06/2024
17:00
מכללת חשב פיין בע''מ
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!