קורס פרקטי ב ZOOM בנושא דיני עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי 7.7.24 - 25.8.24 , 32 ש"א

יום עיון

7 יול'
קורס פרקטי ב ZOOM  בנושא דיני עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי 7.7.24 - 25.8.24 , 32 ש
קורס פרקטי ב ZOOM בנושא דיני עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי 7.7.24 - 25.8.24 , 32 ש"א

תחום:                            קורס חשב שכר פרקטי 2024

 

 

פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות):

 

נושא

מרצה

ש"א

תאריך

מס הכנסה-                                                 טפסי 101,                                                  טופס 161 החדש                                                עובדים זרים                                                הכנסות חייבות במס ופטורות                               הוצאות מותרות בניכוי לעובד.

עו"ד בשמת משיח

4

07/07/2024

דיני עבודה-                                                   צווי הרחבה                                             הסכמים קיבוציים                                          חוזה עבודה אישיים                                     הודעה לעובד                                              שעות עבודה ומנוחה                                       דמי מחלה-שכר מינימום,דמי מחלה,מחלת בן זוג,מחלת הורה,מחלת ילד,הריון ולידה של בת זוג.

עו"ד בשמת משיח

4

14/07/2024

דיני עבודה המשך-                                        שכר מינימום                                                  חוק הגנת השכר                                                חופשה שנתית                                               עבודת נשים חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו              חוק הודעה מוקדמת.                                    החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ותקנותיו.

עו"ד בשמת משיח

4

21/07/2024

ביטוח לאומי-                                             הכנסות חייבות בדנמי ביטוח והכנסות פטורות גמלאות הביטוח הלאומי                                   חישוב דמי מילואים                                     תשלום נוסף והפרשים.

עו"ד בשמת משיח

4

28/07/2024

קופות גמל/הסדרים פנסיוניים/קרן התשלמות- סוגי קופות גמל                                            חובת מעסיק בנוגע להפרשות                     הפרשות מותרות לקופות גמל                        חובת הפרשה בתקופת היעדרות                        מועדים לתשלום                                        הממשק האחיד                                            קופה מרכזית לפיצויים.

עו"ד בשמת משיח

4

04/08/2024

הפקת דוחות מסכמים,דוחות 102, דוחות קופות גמל לקופות,דוח 126,דוחות שכר באקסל,דיווחים למוסדות ב"ל, מס הכנסה

עו"ד בשמת משיח

4

11/08/2024

הפקת תלושים באמצעות תוכנת שכר,יישום דחות שעות,חישוב פיצויים,דוחות עלויות

עו"ד בשמת משיח

4

18/08/2024

קריאת תלוש שכר-                                    לקרוא ולהסביר תלוש שכר                              איתור ליקויים בתלוש                                     קריאת דוח נוכחות                                      הגדרת רכיבי שכר                                          ביצוע חשבות שכר מעשית

עו"ד בשמת משיח

4

25/08/2024

07/07/2024
16:30
קול המס- נס ציונה
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!