יום עיון בנושאב ZOOM דיני עבודה 25.6.24 , 5 שות

יום עיון

25 יונ'
יום עיון בנושאב ZOOM  דיני עבודה 25.6.24 , 5 שות
יום עיון בנושאב ZOOM דיני עבודה 25.6.24 , 5 שות
סה"כ שעות מהחובה השנתית 5 מתוך 15 שעות. תחום: דיני עבודה פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): שעות עבודה ומנוחה,חופשה שנתית,עבודה מהבית 16:00-17:30 17:30-17:45 הפסקה 17:45-19:15 19:15-19:30 הפסקה 19:30-20:15 שם המרצה: הייטנר אמיר תואר המרצה: רואה חשבון הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות
25/06/2024
16:00
המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!