יום עיון בנושא ביטוח לאומי

יום עיון

21 נוב'
יום עיון בנושא ביטוח לאומי
יום עיון בנושא ביטוח לאומי

תחום:    

 

פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות):

פגיעה בעבודה, תאונת עבודה, נכות מהעבודה

9:00-10:30   

10:30-10:45  הפסקה

10:45-12:15  

12:15-12:30  הפסקה

12:30-13:15  

 

שם המרצה:  אמיר היינטר

 

תואר המרצה:  רו"ח

 

 

הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר.

הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות

21/11/2022
09:00
המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!