יום עיון ב ZOOM בנושא דיני עבודה 22.11.22 , 5 שעות

יום עיון

22 נוב'
יום עיון ב ZOOM בנושא דיני עבודה 22.11.22 , 5 שעות
יום עיון ב ZOOM בנושא דיני עבודה 22.11.22 , 5 שעות
תחום: מס הכנסה / דיני עבודה / ביטוח פנסיוני / ביטוח לאומי פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): 17:00-17:15 התחברות ובדיקת נוכחות 17:15-18:00 עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2022 בדיני עבודה 18:00-18:30 חידושים בשכר 18:30-18:40 הפסקה 18:40-19:30 המשך חידושים בשכר + חוק הגנת השכר 19:30-20:15 חוק עבודת נשים 20:15-20:30 סוגי התקשרויות בין עובד ומעסיק 20:30-21:00 הסכם עבודה אישי בהודעה על תנאי עבודה + דוגמאות, תרגול ודיון שם המרצה: עורך דין חגי ויסוצקי תואר המרצה: עורך דין הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות
22/11/2022
17:00
מכללת אורנס חדרה
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!