יום עיון בנושא מס הכנסה 25.6.24, 5 שעות

יום עיון

25 יונ'
יום עיון  בנושא מס הכנסה 25.6.24, 5 שעות
יום עיון בנושא מס הכנסה 25.6.24, 5 שעות
תחום: מס הכנסה / דיני עבודה / ביטוח פנסיוני / ביטוח לאומי פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): 17:00 – 18:30 - הכנסת עבודה לרבות הגדרות ושווי שימוש, קופות גמל ואובדן כושר עבודה כללים להפקדה בקופות גמל 18:30 – 18:45 – הפסקה 18:45 – 20:15 – שיעורי המס ליחיד, הנחות במס ונקודות זיכוי, הכנסות פטורות כולל מענקי פרישה וקצבאות 20:15 – 20:30 – הפסקה 20:30 – 21:30 - נוסחת הקיזוז טופסי 101, 106, 116 שם המרצה: דניאל רחמילוב תואר המרצה: עו"ד הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות.
25/06/2024
17:00
מכללת חשב פיין בע''מ
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!