יום עיון ב ZOOM בנושא ביטוח לאומי 3.6.24 , 5 שעות

יום עיון

3 יונ'
יום עיון ב ZOOM בנושא ביטוח לאומי 3.6.24 , 5 שעות
יום עיון ב ZOOM בנושא ביטוח לאומי 3.6.24 , 5 שעות
תחום: ביטוח לאומי פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): 17:30 18:00– ענפי הביטוח בחוק הביטוח הלאומי 18:00- 18:50 – חוקים והסכמים שהב"ל אחראי עליהם 18:50- 19:00 – הפסקה 19:00- 20:35 – חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה , חוק המזונות (הבטחת תשלום) , חוק הבטחת הכנסה , חוק שירות מילואים 20:35–20:45 – הפסקה 20:45– 21:30 –דמי אבטלה - דמי אבטלה למתמחים בעריכת דין ובראיית חשבון , שיעור דמי האבטלה , דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית לכל הרצאה - שם המרצה: חיים אלקיים תואר המרצה: תואר ראשון בחשבונאות הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות. חיים אלקיים חתימה
03/06/2024
17:30
מכללת כיוון לימודים והכשרות בע"מ
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!