יום עיון בנושא ביטוח לאומי 4.6.23 , 5 שעות

יום עיון

4 יונ'
יום עיון בנושא ביטוח לאומי 4.6.23 , 5 שעות
יום עיון בנושא ביטוח לאומי 4.6.23 , 5 שעות
תחום: מס הכנסה / דיני עבודה / ביטוח פנסיוני / ביטוח לאומי פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): 17:00 – 18:30 - סוגי מבוטחים וחובת תשלום דמי ביטוח, שימוש בטפסים וטבלאות 18:30 – 18:45 – הפסקה 18:45 – 20:15 – סוגי גמלאות ,הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום דמי ביטוח 20:15 – 20:30 – הפסקה 20:30 – 21:30 – טופסי 100, 102, 250,שאלות שם המרצה: דניאל רחמילוב תואר המרצה: עו"ד הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות
04/06/2024
17:00
מכללת חשב פיין בע''מ
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!