קורס פרקטי בוקר 15.11.22- 20.12.22

יום עיון

15 נוב'
קורס פרקטי בוקר 15.11.22- 20.12.22
קורס פרקטי בוקר 15.11.22- 20.12.22
שעת ההשתלמות מסלול בוקר: בתאריכים הבאים: 20/12, 13/12, 29/11, 22/11, 15/11, בין השעות: 09:00-14:00 סה"כ שעות אקדמיות 6.6 כפול 5 מפגשים 33 שא סה"כ שעות מהחובה השנתית 32 מתוך 32שעות. תחום: מסלול בוקר: בתאריכים הבאים: 20/12, 13/12, 29/11, 22/11, 15/11, בין השעות: 09:00-14:00 פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): מפגש 1 מפגש 2 מפגש 3 מפגש 4 מפגש 5 מס הכנסה דיני עבודה ביטוח לאומי גמל +פנסייוני תלוש שכר 101 צווי הרחבה הכנסות חייבות חובות מעסיקים נוכחות 161 שעות עבודה ומנוחה מילואים הפרשות לק"ג מבנה תלוש שכר עובדים זרים הסכמים קיבוציים זכאות מועדי תשלום סיכומים פטורות ומותרות דמי מחלה חלת ממשק אחיד שאלות תלמידים לסיכום נקודות זיכוי שכר מינימום תיאומים יתרות חוק הגנת השכר פטורים תלוש שכר ומרכיביו חוק הודעה מוקדמת החוק להגברת האכיפה עבודת נשים לכל הרצאה - תל אביב שם המרצה: גבי טילינגר תואר המרצה: רו"ח הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר.
15/11/2022
09:00
טסטמי בע''מ
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!