יום עיון בנושא מס הכנסה 22.5.24 , 5 שעות

יום עיון

22 מאי
יום עיון בנושא מס הכנסה 22.5.24 , 5 שעות
יום עיון בנושא מס הכנסה 22.5.24 , 5 שעות
תחום: מס הכנסה 16:15-16:30 הרשמה והתחברות למודול , בדיקת נוכחות 16:30-18:00 : קרנות השתלמות 18:00-18:15 הפסקה 18:15-19:45 נטולי יכולת והחזקת קרוב במוסד 19:45-20:00 הפסקה 20:00-20:45 עדכוני פסקה וחקיקה לכל הרצאה – ZOOM שם המרצה: רו"ח אמיר הייטנר הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות.
22/05/2024
16:30
עתיד - שלוחת חיפה
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!